Fibromyalgi

Fibromyalgi är en av de sjukdomar som forskarna ännu inte hittat orsaken till. De studier som genomförts har visat är att det oftast är flera olika faktorer som påverkar och många gånger är det en psykisk stress som är den sista utlösande faktorn för att sjukdomen ska bryta ut. På grund av dess diffusa orsaker och att den medför smärta över hela kroppen blir sjukdomen många gånger svårbehandlad. Idag har 2-4% av befolkningen denna sjukdom och 90% är kvinnor.

Smärta och trötthet

Fibromyalgi kännetecknas av en konstant smärta som ökar vid ansträngning. Hur stark smärtan är varierar kraftigt mellan olika individer och kan därför inte generalliseras. Smärtan kommer vanligtvis från kroppens mjukdelar.

Det som är typiskt är även att smärtan vandrar omkring i kroppen. Ena dagen kan det vara fantomsmärtor i armarna medan dagen efter gör det lika ont i höften. Det är detta som gör att fibromyalgi ibland, helt felaktigt, uppfattas som en påhittad sjukdom. Människor omkring den sjuke har svårt att förstå att en smärta kan vara på olika ställen i kroppen under olika dagar och bortförklarar därmed den som endast ”psykosomatisk”.

Viss forskning pekar på att orsaken till denna smärta är ett fel i kroppens egna smärtstillande system vilket gör att smärtan uppstår i nervsystemet. Detta skulle även kunna förklara varför smärtan vandrar runt i kroppen.

En annan punkt som kännetecknar sjukdomen är en extrem trötthet. Men trots att de flesta med fibromyalgi har denna trötthet är det inte säkert att det är en del av sjukdomen utan kan lika gärna vara ett resultat av den. De personer som levt med smärta under en längre tid märker snart hur smärtan tar en stor del av kroppens energi vilket gör att det är mycket svårt att bara vila bort tröttheten. Så länge som smärtan finns försvinner helt enkelt en stor del av kroppens energi till att bekämpa den.

 I en studie visade det sig att 70% med fibromyalgi ansåg att tröttheten var lika jobbig eller jobbigare än den konstanta smärtan.

Andra symtom är tarmbesvär, stickningar i händerna, oro och depression.

Diagnos

Eftersom fibromyalgi inte kan säkerställas genom blodprover eller andra tydliga prover har två internationella kriterier arbetats fram. Bägge dessa måste vara uppfyllda för att man ska kunna få diagnosen. Därmed betyder det inte att alla som uppfyller dessa två alltid har fibromyalgi.

  1. Patienten ska ha haft smärta i minst tre månader. Denna smärta ska ha funnits på flera ställen på kroppen, både på fram- och baksidan samt över och under midjan. Dessutom ska smärtan vid vissa tillfällen varit vid ryggraden.
  2. Det finns en speciell karta över triggerpunkter kopplade till fibromyalgi. Detta är 18 punkter utspridda på både kroppen fram- och baksida. För att läkaren ska ana fibromyalgi ska det göra ont när man trycker på minst 11 av dessa 18 punkter. De flesta triggerpunkter är kring nacke och hals men det finns bland annat i armveck, höft och på benen.

 

Behandling

Alla med fibromyalgi har smärtor även om det är olika mycket. Dessa minskar vanligtvis vid värme, vilket är ett vanligt sätt att motverka smärta oavsett orsak. Dessutom får många minskad smärta med hjälp av stretchning samt massage.

Eftersom det inte finns någon speciell behandling som botar sjukdomen gäller det att hitta sätt och hjälpmedel som gör att vardagen blir lättare och smärtan blir mindre. Vad detta kan vara är helt individuellt beroende på behov och förutsättningar. För många består behandlingen av en kombination av träning, medicin och behandling med tex massage och liknande. Vid träning handlar det alltid om lågintensiv träning och eftersom värme minskar smärtan föredrar många vattengympa.

Ofta förekommer antideprissiva medel men inte i första hand för att behandla en depression utan för att påverka de nervstörningar som tros ligga bakom sjukdomen. I dessa fall ges denna medicin i mindre doser än vad som skulle skett om personen varit deprimerad.

Beroende om smärtan resulterar i försämrad sömn eller oro kan behandlingen även vara sömnmedicin eller antidepressiva medel.