Att leva med fibromyalgi
Boken "Att leva med fibromyalgi och långvarig smärta från rörelseapparaten" vill på olika sätt...