Eftersom det är så viktigt att reumatikerfonden får gåvor vill reuma shoppen också hjälpa till. 

Därför ger Reuma Shop 2.5 kr per köp. Varje månad överförs den insamlade summan till Reumatikerfonden och hittills har 0 kr samlats in. Läs mer här vad reumatikerfonden gör.