Fakta om Reumatism och dess sjukdomar

Reumatiska sjukdomar är en av de största folksjukdomarna och i Sverige har ca 1 miljon invånare fått någon av de ca 100 sjukdomarna som ryms inom reumatism. De flesta som drabbas av reumatism är vuxna men det finns ca 2000 barn som har drabbats.

De vanligaste reumatiska sjukdomarna är ledgångsreumatism, ryggradsreumatism, nötningsreumatism samt mjukdelsreumatism (fibromyalgi). Den vanligaste av de reumatiska bindvävssjukdomarna är systemisk lupus erythematosus (SLE).

Indelningen av de olika sjukdomarna är oklar eftersom de ger ungefär samma diagnos. Därför kan man grovt dela in dem i två grupper: de som beror av en inflammation och de som inte gör det (fibromyalgi, artros).

Sjukdomsorsaken är fortfarande okänd men man kunnat påvisa ett ökat samband att få reumatism om man röker och att man kan få det i arv. Gemensamt är att kroppen själv har startat en inflammation trots att det inte finns något virus eller bakterie att angripa. De flesta fall av reumatism har autoimmun orsak. Det vill säga att kroppens immunförsvar av någon anledning förstör kroppsegen vävnad.

Fakta om de vanligaste reumatiska sjukdomarna

Reumatoid artrit kallas på svenska ledgångsreumatism. Reumatoid artrit förekommer över hela världen, i alla klimat och drabbar i varierande grad alla etniska grupper. Man insjuknar ofta senare i livet av Reumatoid artrid (RA). RA är en kronisk inflammatorisk process som utan behandling leder till att brosk och ben förstörs. De flesta i Sverige insjuknar mellan 40 och 65 års ålder och dubbelt så många kvinnor som män drabbas. Typiskt för RA är att inflammationen är symmetrisk – lederna i båda kroppshalvorna drabbas på samma sätt. Inflammationen börjar i ledhinnan som blir tjock och breder ut sig mot brosk, ben och senor som skadas med tiden. Även ledvätskan förändras och bidrar till förstörelsen. Leden fungerar allt sämre och musklerna runt omkring blir svagare.

Juvenil kronisk artrit kallas diagnosen när någon under 16 års ålder drabbas av reumatisk sjukdom, även kallad barnreumatism. Varje år insjuknar 200-250 barn i JIA och idag mellan 1500 och 2000 barn är drabbade i Sverige, dubbelt så många flickor som pojkar. Det finns flera former av JIA och dessa yttrar sig på olika sätt. Gemensamt för alla former är artrit (ledinflammation) som kan drabba allt ifrån en enstaka led till i princip varje led i hela kroppen. Leden svullnar upp för att sedan bli röd och varm. Ofta gör det ont att använda leden och den känns stel. Stelheten är vanligtvis värst på morgonen.

Bechterews sjukdom drabbar oftast män då män insjuknar 6-7 gånger oftare än kvinnor. Någonstans mellan 0,1 och 2 procent av befolkningen har sjukdomen som vanligtvis börjar i 15-30-årsåldern. Kvinnor insjuknar oftast senare. Sjukdomen börjar ofta i unga år, vanligen först i lederna mellan korsbenet och höftbenet med värk och stelhet. Så sm åningom angrips de små lederna mellan ryggkotornas ledutskott. Karakteristiskt för denna sjukdom är förstelningen (ankylos) mellan leder och ligament. Inflammationen ger förkalkningar mellan kotorna och förbening av korsryggslederna vilket ger en stel och oböjlig rygg. Oftast kommer sjukdomen smygande med molande smärtor långt ner i ryggraden. Värken kan stråla ut över baken och baksidan av låren. Typiskt för sjukdomen är att smärta och stelhet känns mindre när man rör på sig. Hos hälften av de drabbade sprider sig inflammationen till de större lederna i armar och ben, samt till bindvävsbrosk. Den kan också angripa sen- och muskelfästen. Många får även en inflammation i ögats regnbågshinna kallad irit vilket gör ögat rött, ljuskänsligt och ömmande. Det kan ge bestående synfel om inte man inte får behandling.

Läs mer om artros genom att trycka här

Behandling av reumatiska sjukdomar

Behandlingen går ut på att lindra besvär och förebygga att de förvärras. Förutom sjukgymnastik och träning behandlas reumatiker med olika medicinska preparat. Saker som man kan påverka själv är t ex att sluta röka för att framförallt slippa bli sjuk men även om man får bioligisk behandling med läkemedel kan rökningen påverka behandingen negativt. Man kan även prova att byta till medelhavskost, glutenfri vegankost, eller IFD-Kost som är en antiinflammatorisk kost. En viktig del är att minska smärtan genom t ex värme eller kylbehandling såsom parafinbehandling. Det kan även vara avslappning, mental träning, akupunktur, och TNS-behandling. Många reumatiker mår bra i värme och i vissa landsting kan man få åka på behandlingsresor som t ex till Vintersol på Teneriffa.